Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

 Om du har hämtning av matavfall, använd endast den särskilda matavfallspåsen för sortering av matavfall. Påsar och en korg ingår i abonnemanget. 

Matavfallspåsen är tillverkad av förnybar råvara och är biologiskt nedbrytbar. 

Påsen är försedd med Region Gotlands tryck för att vi ska känna igen den och se att det är rätt sorts påse.

Tänk på att kvaliteten kan påverkas vid lagring av påsarna.

När du behöver fler påsar, hämta på en återvinningscentral eller i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby. Du kan också ringa teknikförvaltningens kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 (knappval 2) och beställa påsar mot en försändelsekostnad på 50 kronor för tre rullar. Om du behöver en större mängd påsar, till exempel för flerfamiljshus, kontakta alltid kundtjänst för beställning av påsar. 

Om man hemkomposterar och vill använda påsar kan man köpa nedbrytbara kompostpåsar i handeln. Tänk då på att påsen ska vara anpassad för hemkompostering. Dessa påsar bryts ner vid lägre temperatur.