2008-05-28, §§ 42-59

Utskrivet från: http://www.gotland.se/38105

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28
Plats:
Fm: BUF Söderväg 2A; Em: Säveskolan,kv Solrosen
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Ursula Jakobsson
c Lena Enekvist, tjg ersättare
c Jan Ekdahl 
m Oskar Franke (§§ 42-55)
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Nyman
s  Jenny Alvås (§§ 42-55)
s Inger Rosén, tjg ersättare
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler
m Gunnel Pott, tjg ersättare §§ 56-59
mp  Laila Schöllin, tjg ersättare §§ 56-59

 c Annelie Adolfsson (§§ 42-55)
 c Kjell Genitz
 m Gunnel Pott (§§ 42-55)
 fp Sven Bosarfve
 mp  Laila Schöllin (§§ 42-55)
 s Jonna Brodd
 s Viktor Larsson-Calmén (§§ 42-55)

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin; 
sekreterare; Per Westholm,
gymnasiechef Alf Nilsson

Under § 42:  Högskolestuderande Karl Risp

Under § 48-49: Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland

Under §§ 42-55 : Ekonomichef Elisabeth Österdahl, för- och grundskolechef Mats Hanell

Under § 56: Rektorerna Charlotte Lilja, Jan Boström, Mats Norrby, Tova Johansson, Rolf Andersson, Bo Christiansson, Lars Nordahl och Jan Svensson. Studie- och yrkesvägledarna Anders Weiborg och Birgitta Funck