Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fakta om barn i trafiken

Barn är barn!

 Varför kan vi inte lära barnen att se sig för? Jo, det kan vi kanske. Men barn är barn. Spontana, livliga och impulsiva, med mycket skratt och spring. De är inte vuxna. Även om barn vet att de måste vara försiktiga i trafiken, kan de plötsligt rusa iväg eller stanna upp i egna tankar. Det kan hända långt upp i tonåren.

 

 • Barn har svårt att se bilar som kommer från sidan. Det vuxna uppfattar i ögonvrån kan barnen många gånger inte se. Som vuxen kan man prova hur det här känns genom att sätta upp händerna som skygglappar och på så sätt minska periferiseendet.
 • Barn kan lätt gömmas bakom bilar, snövallar eller högt gräs. Likaså skymmer dessa saker ofta barnens synfält så att barnen måste ta ett steg ut för att se om det kommer några bilar.
 • Barn har mycket svårt att bedöma avstånd och hastighet.

Så även om vi lär barnen kan vi inte lita på att de alltid gör på rätt sätt. Barn har rätt att få vara barn. Därför vilar ansvaret för barns trafiksäkerhet på oss vuxna.  

Vad är viktigt att tänka på vid hållplatser?

Anna Anund, forskare på Väg- och transportforskningsinstitutet har studerat barns trafiksäkerhet när de åker skolskjuts. Hennes forskning visar att ofta händer när något utöver det vanliga inträffar:

  • Avsteg från vardagen
  • Stressade
  • Vuxna barriärer
  • Oregelerad tid – att resa med skolskjuts tillhör inte skoltiden
  • Tillstånd – åksjuka, trötta, otrygga

Det är på eftermiddagen som de flesta allvarliga olyckor i samband med skolskjuts sker och då inträffas olyckan oftast när barnet kliver av bussen.

Därför är det viktigt att se över hur vi kan göra det säkrare för barnen i just dessa situationer.