BUN § 24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37702

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 24
Budget 2009 och flerårsplan 2009-2013

Dnr 2007/142-04