BUN § 26

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37700

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 26
Överföring av investeringsmedel för datorinköp

I samband med att IT-centrum (ITC) övertagit ansvaret för inköp, drift och underhåll av BUFs datorer (s k ”PC som tjänst”) har BUNs alla medel för datorinvesteringar överförts till ITC. Inom undervisningen används emellertid ett stort antal Mac-datorer som ITC inte kommer att ansvara för. Genom överföringen saknar BUF ekonomisk möjlighet att köpa in och underhålla undervisningsdatorer av Mac-typ.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att tillskriva ITC i ärendet.