BUN § 32

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37694

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 32
Ändring av Kulturskolans taxa

Kulturskolechef Winni Sandström föreslår att Kulturskolans avgifter ändras enligt följande fr o m höstterminens början läsåret 2008/09. Förslaget har diskuterats i Kulturskolans Samverkansgrupp och kollegium. Kommunala taxor skall beslutas av kommunfullmäktige.

 

Aktivitet

 

Från

 

Till

1-x antal elever på 20-60 min

 750

850

1 elev på 30 min

1 125

1 300

1 elev på 40 min och/eller *vuxen 30 min

1 500

1 700

Vuxengrupp/instrument

750

1 000

All förekommande dans/barn o ungdom  *

500/750

750

Vuxengrupp/dans **

750

1 000

Teater

500

750

Vuxengrupp/teater (finns inte idag)

---

1 000

Ensemble/köravgift för de som inte deltar i verksamheten ovan b/u

300

350

Vuxengrupp/kör

300

500

Projekt/tillfälligt utbud/kortkurser… (ger möjlighet att prova nytt)

500

600

Instrumenthyra

400

450

Hyra av steppskor

100

125

 

Anm.
*   Dansen har idag två olika avgifter, men bör vara lika för all dansverksamhet som gäller barn och unga.
**  Vuxen = den som fyllt 20 år vid kursstarten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Kulturskolans taxa bibehålls oförändrad tills vidare.
    2. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda alternativa förslag till taxeändringar och/eller andra förändringar ifråga om Kulturskolans organisation och utbud. Ärendet skall behandlas vid BUNs sammanträde 2008-09-10.