BUN § 33

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37693

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 33
Gymnasieskolans organisation lå 2008/09

Dnr 2007/161-64

BUN fattade 2007-12-13 preliminärt beslut om gymnasieorganisation för läsåret 2008/2009 (program, inriktningar och intagningsplatser) (BUN § 07/121).

Under tiden januari-februari 2008 har elevernas val till gymnasieskolans program genomförts. Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2008-03-12 med hänvisning till det preliminära gymnasievalet följande:

 ”Elevernas preliminära val indikerar minskade elevtal för vissa program och inriktningar. En genomgång av den kommunala gymnasieskolans program utifrån de preliminära valen finns i gymnasieskolans samlade motivskrivelse inför budget 2009 (Bilaga 2 i hänvisat dokument)

Med tanke på att två elever (varav 1 är obehörig) preliminärt sökt det Estetiska programmets dansinriktning föreslår förvaltningen att Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

 - Att om dansinriktningen inte har minst 8 sökande i första hand inför den slutliga intagningen införa intagningsstopp hösten 2008”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN inför intagningsstopp för det estetiska programmets dansinriktning om inriktningen inte har minst 8 förstahandssökande inför den slutliga intagningen hösten 2008.