BUN § 35

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37691

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 35
Sammanträdestider augusti-december 2008

BUN hade vid sammanträdet 2007-11-21 beslutat följande tider för BUNs arbetsutskott och BUN för den aktuella perioden (BUN § 07/117):

 

Au-sammanträde

BUN-sammanträde

Augusti

27 aug

---

September

---

10 sep

Oktober

8 okt

---

November

26 nov

5 nov

December

---

10 dec

BUN beslöt vid samma tillfälle att sammanträdestiderna för aug-dec 2008 skall ses över i samband med budgetberedningen mars 2008.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Följande sammanträdestider fastställs för tiden aug-dec 2008:

    Arbetsutskottet: 27 augusti, 15 oktober (senarelagt en vecka), 26 november

    BUN: 10 september, 5 november, 10 december