BUN § 36

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37690

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 36
Arbetsutskottets delegationsbeslut

Au §  31  Upptagningsområde för elever i f d Fardhems skola
Au §  33  Upphandling av skolskjutsar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns