BUN § 39

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37687

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 39
Fyllnadsval till BUNs arbetsutskott

I BUNs arbetsutskott har oppositionen representerats av Eric Martell och Hanna Nyman, med Nils Jacobsson som förste ersättare och Aino Friberg Hansson som andre ersättare.

BUN-ledamoten Nils Jacobsson (s) har beviljats entledigande, och Andreas Persson (s) har ersatt honom som ordinarie i ledamot i BUN.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN utser följande att vara ersättare för Eric Martell och Hanna Nyman i BUNs arbetsutskott:
    1:e ersättare:  Aino Friberg Hansson
    2:e ersättare:  Andreas Persson