BUN § 40

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37686

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-05-12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-04-16

BUN § 40
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Tingstäde-Stenkyrka

Sedan BUN fattat beslut om att avveckla skolan i Tingstäde har Tekn förvaltningen inlett processen med försäljning av byggnaderna vid skolan. Fråga har uppstått om vilken av de befintliga byggnaderna som bör säljas.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa alternativa förslag till hur förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kan anordnas i Tingstäde/ Stenkyrka-området. Uppdraget omfattar organisation, lokalisering, lokalnyttjande m m.


    2. Ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2008-09-10