2008-04-16, §§ 24-41

Utskrivet från: http://www.gotland.se/37683

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-17.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Ursula Jakobsson
c Gullvi Norrby
c Jan Ekdahl  (§§ 24-36)
m Oskar Franke (§§ 24-36)
m Eva Lindström
s Hanna Nyman
s Lena Enequist, tjg ersättare
s  Jenny Alvås
s Andreas Persson
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler
c Inger Rosén (§§ 37-41)
m Gunnel Pott (§§ 37-41)


c Inger Rosén (§§ 24-36)
c Kjell Genitz
m Gunnel Pott (§§ 24-36)
m Stefan Wramner
fp Sven Bosarfve
s Viktor Larsson-Calmén, (del av § 24)

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin;
Per Westholm, sekreterare;

Gymnasiechef Alf Nilsson, 
Ekonomichef Elisabeth Österdahl, 
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland,
För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson