Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Fönster

Fönstren har stor betydelse för utseendet och karaktären på ett hus. Med fönster skapas rytm, balans och harmoni åt fasaden. Förändring av fönster vad gäller spröjsindelning, material, storlek, hängning och glas kan påverka byggnadens uttryck negativt. Gamla fönster har ett historiskt värde och är hantverksmässigt tillverkade av virke med mycket hög kvalitet.

Fönster förr
Under medeltiden hade endast de absolut rikaste råd att sätta glasfönster i sina hus. I kyrkor och kloster fanns dock vackert målade och blyinfattade glasrutor.

Under 1700-talet kom många nyheter inom byggnadskonsten. Fönster av glas blev vanligt även i de lägre samhällsskikten. I många av Visbys bulhus finns de ursprungliga fönsteröppningarna kvar. Vanligast är dock att fönstren har bytts och kanske fått en något större yta under 1800-talet.

Karaktäristiskt för de äldre fönstren är att de är placerade i liv med fasaden och har utåtgående fönsterbågar. Detta innebär att karm, båge och glas sitter längst ut i fasadlivet, vilket skapar vackra skiftningar i glaset och ökar ljusinsläppet. Fönsterluckor i bottenvåningen blev vanliga i Visby under 1700-talet. I trähus från 1700-talet är fönstren försedda med profilerade foder i trä. Under 1800-talets senare hälft försågs fönstren ofta med rikt profilerade omfattningar, vanligtvis i puts.

Kvalificerat hantverk
Gamla fönster har ett historiskt värde och representerar kvalificerat hantverk. Träet är i regel utvalt kärnvirke av furu eller ek. Hörnjärn, haspar och hakar har utformats de korativt olika under olika perioder, men har alltid målats in i snickeriets färg.

Gamla blåsta och tidigt maskintillverkade glas har producerats av glasblåsare och är unika hantverksprodukter. Glas producerat på detta vis ger skim rande växlingar, liv och karaktär åt husens fasader.

Från 1920-talet blir valsat glas allt vanligare. Inte heller dessa är inte perfekt plana, utan ger vackra reflexer. Vid mitten av 1900-talet introduceras en teknik som gör fönsterglas fullkomligt plana och tekniskt perfekta, så kallat floatglas. Beroende på dagsljuset ger dessa glas intrycket av svarta hål i väggen. Fönsterbågar som tillverkats fram till och med 1960- talet har i allmänhet hög kvalitet i virket. De går utmärkt att underhålla och laga, särskilda fönsterhantverkare ser över glas, trä, beslag, målning och kitt.

Husets ögon
Fönstren är husets ögon. Fönstren har varierat i storlek och form under olika tider, men alltid utgjort en viktig och genomtänkt del av fasaden. Ändringar i fönsterstorlek, hängning, spröjsning och form påverkar husets proportioner och karaktär.

Fönstrets uppbyggnad
Ett fönster är sammansatt av olika delar. De två huvuddelarna är karmen som sitter fast i väggen och bågarna som är hängda i karmen. En båge med glas kallas en luft. Spröjsarna indelar lufterna i rutor. Lufterna avgränsas av tvär- och mittposter. I äldre stenhus är karmen vanligen utformad med utskjutande bottenkarm och överkarm för att förankra fönstersnickeriet i väggen. Byte av fönsterkarmar ska undvikas, då det medför betydande skador på vägg och puts.

Fönstrets indelning med poster, spröjsar, profilernas utformning, fönsterbeslag och omfattningar är ofta säkra hjälpmedel vid datering. Under första hälften av 1700-talet har fönstren i de mindre husen formen av en liggande rektangel. Mot slutet av århundradet är fönstren närmast kvadratiska. Under 1800-talet får fönstren formen av en stående rektangel.

Äldre fönster
Äldre fönsterbågar är sammanfogade i hörnen med pluggar av trä. Lim användes inte. Fönsterbågen fick sin stabilitet genom det fastkittade fönsterglaset samt hörnbeslagen. Hörnbeslagen utgör även gångjärn med så kallade stjärthakar i fönster fram till 1800-talets slut. Det är viktigt att beslag målas i samma kulör som snickerierna.

Bågarna i äldre fönster är utåtgående med löstagbara inåtgående innanfönster för användning under vinterhalvåret. Mossa eller vadd lades mellan bågarna för att ta hand om kondens som bildades då springorna mot karmen täcktes med klisterremsor för att minska draget.

Från 1920-talet sattes två bågar ihop till kopplade bågar. Vanligt var också att fönsterkarmens fals förstorades i äldre fönster och nya kopplade bågar monterades.

Fönster genom tiderna

1600-talet
Under 1600-talet kunde glasblåsarna bara tillverka små rutor. Dessa fogades samman med blyspröjsar till hela fönster. Den veka blyspröjsen stadgades i regel med en horisontell järnstång. Fönstren var enkla och i mer anspråkslösa byggnader var bågarna fästa med hästskosöm eller spikar och gick inte att öppna. Fönsterkarmen var rikt profilerad invändigt.

Fönstersnickerierna målades vanligen invändigt i mörkt blått eller mörkt grått – en färg som bereddes med bensvart och vitt. Blå kulörer var dyrbara och sällsynta. Utvändigt tjärades oftast fönstren, mot slutet av århundradet förekommer ockragult.

1700-talet
Under senare hälften av 1700-talet blev fönstren större med smäckra mittposter– i mer påkostade byggnader är tvärposter inte ovanligt. Då större glasrutor efter hand blev billigare ersattes de veka blyspröjsarna med träspröjs, där rutorna kittades fast. Att ett fönster tidigare varit blyspröjsat kan avslöjas genom spår efter den järnstång som stadgat blygspröjsarna. Vid 1700-talets slut är glasytorna större. Vid denna tid användes vanligen fyra eller sex rutor per fönster. Oftast har dessa fönsterbågar moderniserats, så de har två eller tre rutor per fönster.

Invändigt målades fönstersnickerierna som under 1600- talet. Utvändigt användes ofta guldockra, mörkgrönt (grön umbra och guldockra), men även engelskt rött.

1800-talet
Fönster utan tvärpost blev allt vanligare under 1800-talet. Vid mitten av seklet är den vanligaste fönstertypen ett tvåluftsfönster, med tre rutor i varje luft, där förhållandet mellan bredd och längd är 1:1,6.

Under senare hälften av 1800-talet, då byggnadsverksamheten var intensiv i innerstaden, gjordes ofta karmarna ganska höga, med förhållandet bredd och längd 1:1,4. Fönster med tvärpost blir under denna period vanliga.

Under första hälften av århundradet färgsattes utvändiga snickerier vanligen med grönt eller rött. Grön umbra blandad med guldockra blir vanligt – och senare även bruna snickerier. Mot slutet av 1800-talet dominerades den invändiga färgsättningen av en bruten vit kulör. Även träådring förekommer i förnämare miljöer. Industriutvecklingen möjliggjorde tillverkningen av allt större fönsterglas och vid århundradets slut började kromgrön tillverkas.

1900-talet
Jugendhusen vid sekelskiftet hade ofta fönster med smårutiga överbågar och hela rutor i under bågarna. Färgerna var ljusare än tidigare. Rött eller ljusgrönt var vanligt. Under 1910- och 1920-talen blev det också mode att använda smårutiga fönster i histo risk stil.

Fönsterbågar utan spröjs dominerar från 1940-talet men bågar med två eller tre rutor är också vanliga. Tyvärr är det inte ovanligt att äldre fönsterbågar ersatts med spröjsade bågar, liksom att så kallade insticksbågar sätts i befintlig karm.

Panoramafönster hör till 1960-talets stildrag. Fönster som tillverkats tidigare än 1970-talet är gjorda av utvalt virke som ger goda förutsättningar för renovering.
RIKTLINJER FÖNSTER 
Karmar, bågar, beslag och glas ska sparas och renoveras. 
Nya fönster ska alltid måttbeställas och anpassas till byggnadens karaktär och ursprung avseende hängning, dimension, utformning, spröjsning och material.
Fönster av plast, aluminium eller liknande får inte användas. 
Instickskarmar innebär förvanskning och är därför inte tillåtna. 
Gamla fönster ska målas med ursprunglig färgtyp och kulör. 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?