Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Visby innerstad. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Ditt hus i världsarvet

Kulturvärden handlar om mer än fult eller vackert. En byggnad berättar både om det liv som levts i huset, om det hantverk
som krävdes för att bygga det – men också om de arkitektur - eller stilideal som rådde.

Idag växer insikten om hur ömtåligt allt detta är. Att följa snabba trendväxlingar kan skada stora värden på kort tid. Dessa värden går aldrig att återskapa.

Bebyggelsen i Visby innerstad är inte längre enbart en angelägenhet för den enskilda fastighetsägaren utan utgör ett stort allmänintresse. Det innebär att du som fastighetsägare har ett ansvar att underhåll och förnyelse sker på ett sätt som inte skadar stadens kulturvärden. Det omfattar alla delar av byggnaden, även de som inte syns utifrån.

Generellt gäller att vi gemensamt ska visa respekt för alla byggnader i Visby innerstad. Därför måste vi alla arbeta varsamt, såväl i planering som i hantverk.

Ha därför inte för bråttom. Lär känna ditt hus. Lär känna dess historia. Låt idéerna mogna.