Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hus i Hansestaden Visby. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Visbys årsringar

Där Visby innerstad nu ligger har människor bott sedan urminnes tider. Varje tidsperiod har lämnat sina spår. Dessa årsringar kan avläsas i bebyggelsen sedan medeltiden och ger en bild av hur staden vuxit fram under 900 år. I Visby syns inga tydliga ”ringar”. Bebyggelsen har tillkommit likt en mosaik som kompletterats efterhand.

Här presenteras fem byggnadsepoker, var och en med sin egen karaktär och med värden att bevara.