Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linjekartor

Fram till mitten av september 2023 genomför Region Gotland trafikarbeten längs Kolonigatan utanför Södervärnsskolan och Alléskolan i Visby. Det gör vi för att få bättre tillgänglighet och en säkrare trafik i området.

Linjekartor ordinarie trafik

 

Linjekartor sommartrafik