Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dietist

För att träffa dietisten krävs en remiss från din distriktsläkare.
Dietisten hjälper till med information och ger föreläsningar.