Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagogiska förhållningssätt

Det är tydligt att det pedagogiska förhållningssättet på förskolor och fritidshem har en stor inverkan på just ljudmiljön.Det pedagogiska förhållningssättet är också till stora delar en kunskapsfråga och kanske också en attityds- och värderingsfråga. 

Barngrupperna har skapat en ny miljö med fler röster, steg, aktiviteter och har satt ljudmiljön i fokus.  Att arbeta pedagogiskt med ljudmiljön är en viktig fråga.

Personalen behöver kunskap och medvetenhet om varför det är viktigt med en bra ljudmiljö och hur den kan förbättras. Det gäller att få in en ljudmedvetenhet i det pedagogiska arbetet och arbeta med bemötande, förändrat arbetssätt och flexiblitet. Det kan till exempel handla om

  • att ta emot barnen ute på gården på morgonen när barnen kommer till förskolan.
  • att man som vuxen föregår med gott exempel och inte skriker tvärs över rummet när man vill prata med någon, utan att man går fram till den man vill prata med.
  • att man delar upp sig i mindre grupper och använder sig av stängda dörrar mellan olika aktivitetsrum mm.
  • att barnen involveras i arbetet och blir ljudmedvetna.
  • inreda rum enligt stationsmodell. 

Hårcellen Ellen på förskolan Myran

Pedagogiska Tips

Vara ute mycket,
ta gärna emot barnen på morgonen ute 

Samtal ska ske på nära håll

Vila eller tyst rum

Avsett en stund på dagen eller ett särskilt rum när/där det är tyst och lär barnen respekt för ”det tysta rummet

Vänta in
Överrösta inte barnen, vänta tills det blir tyst eller påkalla uppmärksamheten på andra sätt.
Tala långsammare.

Gå fram
Gå fram till barnet i stället för att skrika/ropa från långt håll.

”Styrd lek”
Styr leken genom att låta barnen ta ett kort för att se vilken syssla de skall göra, vilket rum de skall vara i. Om du gör det till en lek, så accepterar barnen detta Och det kan få många positiva effekter vilka som leker med vilka, killar och tjejer mm

Dela barnen i mindre grupper och olika rum
T ex i lekstationer. skapande stationer

Måltider i skilda rum
När alla äter i samma rum är det lätta att vuxna börjar prata med varandra mellan borden.

Vänta med att dela ut besticken
Vänta med att lägga ut besticken vid småbarnsborden

Hink för bestick
Använd plasthink i stället för rostfri till smutsiga bestick.

Läsning vid matbordet
Att sitta kvar vid matbordet är ett sätt att behålla och förlänga lugnet vid måltiden

Barnmassage
Ett bra sätt att få barnen att varva ner. Barn gillar ofta att få göra massage på varandra.

Vuxna sänka rösten
Som vuxen tänka på att sänka rösten i stället för att höja den.

Datorer och anda bullrande apparater.
Var noga med att stäng av alla apparater då de inte används.

Bakgrundsljud
Undvik bakgrundsljud som ex radio eller musik

Vädra på rasten eller utevistelsen

Ringklocka på toaletten.
Barnen slipper då sitta och ropa eller skrika att de är klara.

Dörrar 
Lär ut hur man stänger en dörr på tystast möjliga sätt.

Pennburkar , klosslådor osv
Klä in dem med bordsfilt eller diskunderlägg

Klosslådor
Använd genomskinliga för att slippa letandet och rotandet.
Ha hellre flera mindre lådor än en stor.
Sortera gärna lego i färg och storlek

Sittkuddar
Sätt upp sittkuddarna på väggen när samlingen är klar. Kan fästas med kardborrband.

Bullermätare 
Använd buller mätare lite då och då för att hålla kol på ljudnivån.

Hörselkåpor
Ha hörselkåpor tillgängliga för de som jobbar i snickarrum bl.a

Ljudskyddsombud
Utse en vuxen till ”ljudskyddsombud”

Utbilndingsmaterial om Huller och buller med Tone och Poff

”Huller om Buller” som är utarbetat av AMMOT och Karin Ståhl är ett lekfullt material att arbeta pedagogiskt kring ljud med barn.
Materialet består av en handledning, sagobok och CD-skiva.

 

Det gäller att få in en ljudmedvetenhet i pedagogiken då den
är minst lika viktig för miljön som alla fysiska anpassningar i
lokalerna.
Genom att personalen använder materialet blir även barnen
ljudmedvetna och får på ett lekfullt sätt kunskap om hörseln.