Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer om buller

Barn håller för öronenVad är buller och hur påverkar det oss
Buller är den miljöstörning som berör flest antal människor i Sverige, såväl vuxna som barn. 
Barn betraktas som en särskild riskgrupp, bland annat genom sina beteenden och bristande skyddsinstinkter.

Buller är ett oönskat ljud, det vill säga ljud som vi är störda av och helst vill slippa. Men även önskade ljud som musik kan vara buller om ljudnivån blir för hög. Vad som upplevs som buller är individuellt. Läs mer nedan om decibelvärden och hur de påverkar oss

Det starkaste buller som våra förfäder på jägar- och stenåldersstadiet blev utsatta för var kanske åskan. I takt med den tekniska utvecklingen har buller ökat i samhället. Kraftigt buller eller smällar är skadligt för hörseln. Alla vet dock inte att buller också kan negativt påverka hjärtfrekvens och blodtryck, och även öka antalet stresshormoner.  Mycket höga ljud kan orsaka hörselnedsättning, tinnitus och ljudförvrängningar.

En lömsk form av buller är s.k. lågfrekvent buller. Den är lömsk därför att den är knappt hörbar eller går inte att höra alls. Ett lågfrekvent buller orsakas av t.ex. datorer, fläktar, klimatanläggningar, vindkraftverk, fartyg och färjor. Detta buller dämpas inte nämnvärt av väggar eller andra hinder. Besvären av denna form av buller kan bli trötthet, koncentrations- och inlärningsproblem, huvudvärk, yrsel, illamående och störd sömn.

Örat!
Örat är ett fantastiskt organ som kan registrera vibrationer som är mindre än väteatomen och uthärda svängningar så starka att hela kroppen skakar. Jämför det med att väga både frimärken och oljetankrar med en och samma våg. Det är samtidigt ett litet sinnesorgan, örats inre delar får plats på någon kubikcentimeter.

Örat har ingen inbyggd skyddsmekanism som säger ifrån när ljud är för starka (ögat kan ju blinka eller blunda). Hörseln ”vilar aldrig” och därför blir den trött. Om öronen utsätts för alltför stora ljudpåfrestningar dör hörselcellernas flimmerhår och då ser de ut som vissnade blommor eller bryts av.

Höga ljudnivåer
Barn och ungdomar utsätts idag för hörselskadande buller i en högre utsträckning än som skett tidigare.  Höga ljudvolymer upplevs idag som ett stort problem på våra förskolor och fritidshem runt om i landet och bullret bidrar till stress och ohälsa hos personalen. Flera undersökningar har visat på höga bullernivåer i svenska förskolor och skolor. I ett flertal studier har man sett negativa effekter av buller på barns förmåga till inlärning och koncentration.

Dagens höga kvalitet på elektroniken (och all bra musik) gör att vi lätt omger oss med högre ljud än vad öronen egentligen mår bra av.
Risken för skador ökar när ljuden blir högre, när de blir fler och när de håller på länge. Det finns nämligen gränser för hur stora ”bullerdoser” öronen klarar av under en viss tid. Ju högre ljudnivån är desto kortare tid behövs det för att du ska få en hög bullerdos. Gränsen för hörselskadligt ljud är satt till 80 dBA

Effekten av buller leder bl a  till att det är svårt att föra ett samtal i normalt tonläge. Detta kan i sin tur leda till att både barn och personal i förskolor och fritidshem får röstproblem med exempelvis heshet eller knottror på stämbanden som följd.

Ljud mäts i decibelHur mäter man ljud?
Hur starkt ett ljud är anges i decibel (dB).

 

dBA

 

Exempel på ljud

0

 

Tröskel för vad ett friskt öra kan uppfatta.

10

 

Svagt vindsus.

20

 

En lugn stadslägenhet.

30

 

Lövprassel, viskningar.

40

 

Fågelkvitter, skriva på tangentbord

50

 

Prata med låg röst, kraftigt regn

60

 

Normal samtalston.

70

 

Tvättmaskin, diskmaskin och moped

80

 

Trafikljud, inlinesåkning på asfalt dammsugare, hårtork, gräsklippare

80

80

 

Skolmatsalen ibland förskola och fritids

Hörselskadligt ljud

 

Riskzon:

 

 

90

 

Här går den lagliga gränsen för ljudnivån på ett disco för barn under 13 år.

Friskis och svettis, Tung trafik

100

 

Är du över 13 får det inte låta mer än så här på discot.

Traktor, Slagborr på 2 m avstånd

110

 

Stereolurar, Åska, Konsert

120

 

Ambulans, Jetplan 100 meter bort.
 

Smärt-gräns:

 

 

130

 

Gränsen för smärta

140

 

Fyrverkeri, En pistol låter så här mycket precis vid mynningen.

160

 

Jetmotor på 30 m avstånf, kan orsaka fysisk skada

170

 

En rymdraket skjuts upp några meter ifrån dig.

180

 

Trumhinnan brister och det blir aldrig mera tyst eftersom du får svår tinnitus. Det här är 100 000 gånger högre än smärtgränsen 130 dBA!

190

 

Högsta nivå som ljud kan ha i luft. Människor kan dö