Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tips på material och leksaker

Barnen på Myran leker med de nya ljuddämpande klossarna


På bilden leker barnen vid förskolan Myran med klossar

Stoltassar för att dämpa ljudTips på möbler och material

 

 • Välj bort skramlande möbler
 • Välj bord med ljuddämpande skivor
 • Skydd på stolar och bord.Stolstassar Vaxduk och bordsfilt (fleece)
 • Dörrar Montera släplist på dörrens undersida där det ofta är ett mellanrum för att utstänga störande ljud.
 • Fönster, skåp och lådor  Dämpa slamret från plåtskåp och lådor med tätningslist
  Sätt tätningslist runt fönster och dörrar – minskar störande ljud utifrån.
 • Ljudplattor Ljudabsorbenter  i taket är ett måste.
 • Matta och gardiner Mattor och gardiner dämpar störande ljud
 • Belysning Miljön blir mer rofylld med en dimmer
   

Tips på material
 

 • Tyst tärning
 • Klossar gjorda av ett träliknade mjukt material
 • Bilar med gummihjulTysta leksaksbilar på förskolan Myran
 • Pusselmattor
 • Bilmattor (miljögodkända)
 • Mjuka bollar

 

Lådor om ljud och örat
Ljud- och öronlådor är utarbetad som stöd i det pedgogiska arbetet runt ljud och ljudmiljöer. Lådorna innehåller handledning, material om ljud och örat samt tips på böcker-sånger-ramsor mm.
Lådorna kommer att finnas på förskolorna Blå Huset och Myran.