Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buller och ljudmiljö

 Barn spelar på kastrullBuller och ljudmiljö är ett ständigt pågående arbete genom  i Region Gotland s förskolor och fritidshem.

Barn- och elevgruppernas storlek går inte att göra så mycket åt, men det finns andra sätt att arbeta för att förbättra ljudmiljön.