Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Beställning av journalkopior
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Verksamhetschef

Alla nyfödda och nyinflyttade:

Har du fött barn och vill skriva in dig på en barnavårdscentral?

Ring 0498-26 87 70 (välj knappval 4).

Tidsbeställd mottagning och rådgivning

Telefon
0498-26 87 70
 
Birgit Smisser, distriktssköterska.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på entrén till vårdcentralen Hemse (Foto: RG)

Välkommen till Vårdcentralen Hemse

Du når oss via telefon 0498 - 204650 Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30

Knappval 1  Avbokning
Knappval 2  Tidsbokning/Rådgivning
Knappval 3  Vaccination
Knappval 4  Provtagning
Knappval 5  Receptförnyelse
Knappval 6  Äldremottagning, över 75 år
Knappval 7  Psykisk ohälsa

Trygghetspunkten i Klintehamn, tisdag och torsdag
Boka tid för provtagning, såromläggning och besök hos distriktssköterska med mera.

Trygghetspunkten i Burgsvik, onsdag
Boka tid för provtagning och såromläggning med mera.

Välkommen att lista dig på vårdcentralen.
Vårdvalsblankett

Hemse är en utbildningsvårdcentral, detta innebär att två ST-läkare delar en lista och att du vid ett besök kan få träffa andra utbildningsläkare än din ordinarie läkare.

Dessa läkare kan du lista dig på:
Lista 1.  Vakant.
Lista 2.  Vikarie Christofer Wärme
Lista 3.  Ann Hovland Tånneryd/ Anna-Karin Darpö 
Lista 4.  Harald Rosén/ Nathalie Blad
Lista 5.  Gustaf Jörneus
Lista 6.  Emilie Hagenfeldt
Lista 7.  Helena Wäss/ Kajsa Estrin
Lista 8.  Hassan Ismail/ Carolinne Wiman
Lista 9.  Emma Weibull/ Jakub Olczak
 

Fast vårdkontakt för dig som inte har fått någon fast läkare:
Vikarie 1  Sjuksköterska Jens Fröling/sjuksköterska Anna Jacobsson.
Samt för dig som är över 75 år: Äldreteamet med distriktssköterska Catharina Zackrisson och Sandra Johansson.

Vi arbetar i tvärprofessionella team för att stärka kontinuitet samt patientsäkerhet. Teamen är bland annat inom blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, sår, psykosocialt team, astma/ KOL, äldreteam och levnadsvanor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________