Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Enhetschef

Barnhälsovården Hemse

Birgit Smisser
Distriktssköterska
Telefon tidsbeställd mottagning och rådgivning: 0498-20 46 72
Telefontid: måndag-fredag klockan 09.00-9.45 Övrig tid röstbrevlåda.

Ida Björkman/vikarie Kersti Nehlmark
Distriktssköterska
Telefon tidsbeställd mottagning och rådgivning: 0498-20 48 20
Telefontid: måndag-torsdag klockan 09.00-9.45, övrig tid röstbrevlåda.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Vårdcentralen Hemse

Välkommen att lista dig på vårdcentralen.
Vårdvalsblankett

 

 

 

 

 

Influensavaccination

Tider öppen mottagning influensavaccination:

Torsdag 21 november   kl 13.30 – 16.00

Torsdag 28 november   kl 13.30 – 16.00

Torsdag  5 december     kl 13.30 – 16.00

Torsdag 12 december    kl 13.30 – 16.00

 

Kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker erbjuds till riskgrupperna:
Personer födda 1954 eller tidigare
Vuxna och barn från 6 månaders ålder med följande sjukdomar eller tillstånd:

a) kronisk hjärtsjukdom
b) kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
c) andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
d) kronisk lever- eller njursvikt
e) diabetes mellitus
f) kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Känt missbruk av alkohol eller andra droger – speciellt för Gotland
Kostnadsfri vaccination mot influensa (ej pneumokocker) erbjuds till
Gravida från graviditetsvecka 17
Vaccination görs lämpligen i graviditetsvecka 18 – 20. Vaccination redan under tidig graviditet rekommenderas hos gravida som tillhör riskgrupp enligt ovan.