Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Beställning av journalkopior
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Verksamhetschef

Alla nyfödda och nyinflyttade:

Har du fött barn och vill skriva in dig på en barnavårdscentral?

Ring 0498-26 87 70 (välj knappval 4).

Tidsbeställd mottagning och rådgivning

Telefon
0498-26 87 70
 
Birgit Smisser, distriktssköterska.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
När du ringer till vårdcentralen är sjuksköterskemottagningen oftast första anhalt på vägen för råd om vård alternativt tidbokning.

Välkommen till Vårdcentralen Hemse

Du når oss via telefon 0498 - 204650 Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30

Knappval 1  Avbokning
Knappval 2  Tidsbokning/Rådgivning
Knappval 3  Vaccination
Knappval 4  Provtagning
Knappval 5  Receptförnyelse
Knappval 6  Äldremottagning, över 75 år
Knappval 7  Psykisk ohälsa

Trygghetspunkten i Klintehamn, tisdag och torsdag
Boka tid för provtagning, såromläggning och besök hos distriktssköterska med mera.

Trygghetspunkten i Burgsvik, onsdag
Boka tid för provtagning och såromläggning med mera.

Välkommen att lista dig på vårdcentralen.
Vårdvalsblankett

Hemse är en utbildningsvårdcentral, detta innebär att två ST-läkare delar en lista och att du vid ett besök kan få träffa andra utbildningsläkare än din ordinarie läkare.

Dessa läkare kan du lista dig på:
Lista 1.  Vakant.
Lista 2.  Karolina Roxing Hedlund 
Lista 3.  Ann Hovland Tånneryd/ Anna-Karin Darpö 
Lista 4.  Harald Rosén/ Nathalie Blad
Lista 5.  Gustaf Jörneus
Lista 6.  Josef Hedlund/ Emilie Hagenfeldt
Lista 7.  Helena Wäss/ Kajsa Estrin
Lista 8.  Hassan Ismail/ Carolinne Wiman
Lista 9.  Emma Weibull/ Jakub Olczak
 

Fast vårdkontakt för dig som inte har fått någon fast läkare:
Vikarie 1  Sjuksköterska Jens Fröling/sjuksköterska Anna Jacobsson.
Samt för dig som är över 75 år: Äldreteamet med distriktssköterska Catharina Zackrisson och Sandra Johansson.

Vi arbetar i tvärprofessionella team för att stärka kontinuitet samt patientsäkerhet. Teamen är bland annat inom blodtryck, hjärtsvikt, diabetes, sår, psykosocialt team, astma/ KOL, äldreteam och levnadsvanor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________