Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Enhetschef

Barnhälsovården Hemse

Birgit Smisser
Distriktssköterska
Telefon tidsbeställd mottagning och rådgivning: 0498-20 46 72
Telefontid: måndag-fredag klockan 09.00-9.45 Övrig tid röstbrevlåda.

Ida Björkman/vikarie
Distriktssköterska
Telefon tidsbeställd mottagning och rådgivning: 0498-20 48 20
Telefontid: måndag-torsdag klockan 09.00-9.45, övrig tid röstbrevlåda.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Vårdcentralen Hemse

Välkommen att lista dig på vårdcentralen.
Vårdvalsblankett