Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Felanmälan vatten och avlopp

Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, använd länken ovan eller ring tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Vid fel på inomhusinstallationer och servisledningar för vatten och avlopp inom tomtgräns, anlita rörledningsinstallatörer, se Gula Sidorna i telefonkatalogen.