BUN § 23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36741

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-03-18

BUN § 23
Upptagningsområde för elever i f d Fardhems skola

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-05-09 i samband med beslutet om ”Skola Gotland 2008->”

att Fardhems skola skall upphöra inför läsåret 2008/09. Enligt beslutet skall samordning med Stånga skola alternativt Högbyskolan i Hemse. (BUN § 07/44).

Under läsåret 2007/08 har en enkät genomförts i området, i vilken föräldrar och elever fått ange vilken skolenhet man föredrar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet