2008-03-18, §§ 21-23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36739

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2 A, Visby
Tid: 09.00 - 12.00
Närvaro
Beslutande

m  Lena Celion, ordf
c   Anders Larsson, 1:e v ordf
s   Eric Martell, 2:e v ordf
c   Annelie Adolfsson,tjg ersättare
c   Gullvi Norrby, §§ 22-23
c   Stefan Wramner, tjg ersättare
m  Sven Bosarfve, tjg ersättare
m  Eva Lindström
mp Laila Schöllin, tjg ersättare§21
s    Eric Martell
s    Hanna Nyman
s   Lena Eneqvist,tjg ersättare
s    Andreas Persson
s    Aino Friberg Hansson
v    Brittis Benzler

 Ej tjänstgörande ersättare
 
mp  Laila Schöllin, §§ 22-23
s     Viktor Larsson-Calmén
v     Agneta Högstedt 

Övriga närvarande

T f förvaltningschef Alf Nilsson; 
Per Westholm, sekreterare;
Under § 21 :
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland;
ekonomichef Elisabeth Österdahl;
för- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell;
controller Per Löttiger