BUN § 4

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36571

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-07
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 4
Ansökan om bidrag för utlandsstudier, grundskolan

Dnr 2007/219-63

Rättsläget
Kommunerna har inte skyldighet att lämna bidrag till elevavgifter för grundskole- eller gymnasieelev som fullgör sin skolgång i utlandet. Kommunen kan emellertid lämna sådant bidrag under förutsättningar som kommunen beslutar.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2006-11-15 i samband med prövning av en inkommen ansökan att vidhålla den tidigare principen att inte lämna bidrag för studier utomlands (BUN § 2006/83).

Kommuninnevånaren J D har med hänvisning till särskilda skäl anhållit om bidrag om 40 000 kr för utlandsstudier för två barn, födda 1999 resp 2001. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avslår ansökningen med hänvisning till BUNs beslut §2006/83.