BUN § 8

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36567

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 8
Ändring av delegationsordningen, intagning till högre årskurs

Dnr 2007/097-00