BUN § 11

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36564

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 11
Uppräkning av anslag till livsmedel

Dnr 2008/019-04
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2008-01-22 bl a följande:

”Anslaget till livsmedel för tillagning av luncher till skola och förskola uppräknades 2004 med 2%, sedan dess har ingen uppräkning av livsmedelskostnaderna skett. I det måltidsdokument som antagits av barn- och utbildnings nämnden står att lunchen som serveras i skola och förskola skall ge elever/barn 1/3 av dagsbehovet av näringsämnen och vitaminer samt vara varierad.
Under de senaste åren har det från olika håll kommit önskemål om att förutom dagens lunch med tillbehör (sallad, smörgås, mjölk) skall det finnas speciella salladsvagnar med ett utökat sortiment av grönsaker och rotfrukter. Fullkornsprodukter såsom spagetti och makaroner är andra önskemål. Vi försöker att ur ett hälsoperspektiv tillgodose dessa önskemål som från elevhåll kommit att uppskattats. De senaste åren har vi blivit ålagda att köpa krav/ekologiska livsmedel till verksamheterna. Viss kompensation (mellanskillnad i pris) utgår, men har under 2007 inte täckt hela kostnaden 
Vi har inom ramen för den tilldelade budgeten till skollunch avsatt 6:71 kr/lunch till ovanstående. Förutom dagens lunch (normalkost) tillagar vi även ett stort antal specialkoster av varierande slag. Livsmedelskostnaderna för dessa måltider är högre än för normalkosten.
Hittills har vi klarat att hålla den avsatta summan men under 2007 så har priserna på de mesta frekventa produkter, som vi köper in, stigit kraftigt. Under året som gått så har matpriserna i vår verksamhet stigit med ca 7%. Nya prishöjningar för första kvartalet 2008 har redan aviserats. Under 2007 köpte vi livsmedel till skola och förskola till en kostnad av 18 442 kkr.
Det ovan skrivna kan sammanfattas i att om det av nämnden antagna måltidsdokumentet skall fortsätta att gälla så är måltidsverksamheten i behov av en uppräkning av budgeten för livsmedelsinköp med motsvarande 7%,  ca. 1,2 mkr

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avsätter ett belopp om 1,2 mkr för fördyrade livsmedelskostnader 2008. I övrigt skall kostnadsökningen behandlas i samband med budget 2009 och flerårsplan 2009-13.