BUN § 15

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36560

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 15
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om
Lägesrapport angående kommunens planering för ensamkommande flyktingbarn
Lägesrapport angående Projekt Struktur 2007
För- och grundskolornas redovisning över simkunnighet i skolår 5 enligt BUNs beslut § 2007/87

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands rapporterade om
Tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem 2007
Kösituationen inom förskoleverksamheten

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna