BUN § 16

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36559

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 16
Komvux’ kursutbud hösten 2008

Dnr 2007/133-65