BUN § 17

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36558

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 17
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 2    Medborgarförslag: Ändrade regler för inackorderingstillägg

 Au § 7   Policy för konkurrensutsättning av skola och förskola

Au § 15  Remiss, Utbildningsdepartementets PM om individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Au § 16  Förfrågningsunderlag vid upphandling av skolskjutsar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns