BUN § 18

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36557

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 18
Kompletteringsbudget

Dnr 2008/037-04