2008-02-13, §§ 2-20

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36553

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-13
Plats:
Sammanträdesrummet, BUF Söderväg 2A Visby
Tid: 09.00-15.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf    
c Anders Larsson, 1:e v ordf   
s Eric Martell, 2:e v ordf   
c Ursula Jakobsson   
c Gullvi Norrby, §§ 2-11, 13-20   
c Jan Ekdahl   
m Gunnel Pott, § 12    
m Oskar Franke    
m Eva Lindström    
s Hanna Nyman    
s  Jenny Alvås    
s Andreas Persson, tjg ersättare    
s  Aino Friberg Hansson    
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare
m Gunnel Pott, §§ 2-11, 13-20
m Stefan Wramner, §§ 2-11
s Lena Eneqvist
s Viktor Larsson-Calmén
v Agneta Högstedt

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin;  Per Westholm, sekreterare; 
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland;
Gymnasiechef Alf Nilsson;
Under §§ 2-11: ekonomichef Elisabeth Österdahl
Under § 11: Personalchef Bo Stenbom.