2008-01-29, § 1

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36544

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-01-29

Register

Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-29
Plats:
Fm Aulan, Komvux, Gesällgatan, Visby
Tid: 09.00-16.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf; under § 1:I   
c Anders Larsson, 1:e v ordf, ordf  §1:II   
c Inger Rosén, tjg ersättare   
m Gunnel Pott, tjg ersättare §§ 121-129   
fp Sven Bosarfve, tjg ersättare    
c Annelie Adolfsson, tjg ersättare    
m Oskar Franke    
m Eva Lindström    
s Eric Martell, 2:e v ordf    
s  Jenny Alvås    
s Victor Larsson-Calmén, tjg ersättare    
s Lena Eneqvist, tjg ersättare    
s  Aino Friberg Hansson    
v Brittis Benzler 


Ej tjänstgörande ersättare 

kd Isaac Ouro-Nimini
mp Laila Schöllin
v Agneta Högstedt 

Övriga närvarande
Per Westholm, sekreterare;  
Under Skolverkets rapportering av Inspektion 2007 deltog även förvaltningens rektorskår
Under informationspasset på eftermiddagen deltog: Utredningssekr Gunilla Carlsson,
Utvecklingschef Karin Nyström, Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland, Kompetensutvecklare
Toni Annas, Specialpedagog Gun Järlö, Informatör Malin Munkhammar, Specialpedagog Åse Liljerot
samt Skolverkets inspektör Bellita Torén.