Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blanketter för kommunal förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Om du inte har e-legitimation eller mobilt bank-ID kan du istället använda blanketterna nedan.

Blanketter barnomsorg

Personuppgiftsbehandling

Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på laglig grund. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter 

Där finns det även information hur du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.