Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-263490
Telefontid ordinarie : måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
V 24 - v 32 är telefontiden måndag - fredag 08.30 - 12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blanketter för kommunal förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

I de fall du inte har e-legitiamtion eller mobilt bankID kan du använda  blanketterna nedan.

Personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns information hur du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Blanketter barnomsorg