Kontakt

Besöksadress:
Solbergaskolan
Kung Magnus väg 4
621 45 Visby
Tfn 0498-26 97 00, 0498-26 97 01 (expedition)

Kerstin Andersson
Rektor
tfn 0498-26 97 08
E-post: kerstin.andersson01@edu.gotland.se

Ted Kahlbom
Biträdande rektor
tfn 0498-26 97 02
E-post: ted.kahlbom@edu.gotland.se

Jenny Neldemo Eklöf
Biträdande rektor
Tfn 0498-26 97 09
E-post: jenny.neldemo-eklöf@edu.gotland.se

Daniel Hedlund
Biträdande rektor
Tfn 0498-20 45 47
E-post: daniel.hedlund@edu.gotland.se

Yvonne Engström
Administrativ assistent
tfn  0498-26 97 01
E-post: yvonne.engstrom@edu.gotland.se

Jenny Ellebring
Skolsköterska årskurs 7-9
tfn 0704476847
E-post: jenny.ellebring@edu.gotland.se

Margaretha Olsson
Skolsköterska årskurs 5-9
tfn 0766961906                                          
E-post: margaretha.olsson@edu.gotland.se

Johanna Byrsten 
Kurator årskurs 5-6
tfn 070-4476862
E-post: johanna.byrsten@edu.gotland.se

Emma Petterson
Kurator årskurs 7-9
tfn 076-6961913
E-post: emma.pettersson01@edu.gotland.se

Anna Andersson
Studie- och yrkesvägledare
tfn 0498-203675
E-post: anna.andersson05@edu.gotland.se

Johanna Silfvergren
Studie- och yrkesvägledare
tfn 0498-203649
E-post: johanna.silfvergren@edu.gotland.se

Anders Stengård

IT-tekniker

Rikard von Post
Intendent/Vaktmästare
tfn 070-4476821
E-post: rikard.vonpost@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Solbergaskolan!

Vi vill skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.

Vi vill att våra elever lär sig att ta eget ansvar, att utvecklas i sitt lärande utifrån egna förutsättningar. Eleverna ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra.