Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det finns planer på en ny kryssningskaj i Visby.
– Vi behöver en ny större kaj om vi ska kunna ta emot kryssningsfartygen som blir allt större och tar allt fler passagerare, säger Mats Eriksson, hamnchef i Gotlands kommun.

Ju större fartygen blir, desto mer sällan anlöper de Visby hamn. Och att använda så kallade barkasser, landstigningsbåtar, som fartygen på redden gör blir allt svårare eftersom antalet passagerare på fartygen blir allt fler. Därför anslog regionala utvecklingsenheten i höstas pengar till den förstudie som nu är färdig.

 Förstudien slår fast att om en ny kaj ska byggas så bör den kunna ta emot fartyg som är drygt 300 meter långa (dagens färjor är 200 meter).

Den nya kryssningskajen bör placeras på utsidan av yttre vågbrytaren där vattendjupet måste vara minst tio meter. Den tänkta kajen skulle vara 150 meter lång med mycket kraftiga angörningsanordningar och en tillfartsväg skulle byggas på en bankutfyllnad bakom vågbrytaren.

Konsultföretaget som tagit fram förstudien beräknar att det tar cirka 15 månader att bygga kajen. Arbetet måste göras under gynnsamma väderförhållanden vilket innebär att byggnationen skulle pågå under två sommarperioder/kryssningssäsonger.

Den planerade kajen skulle komma att kosta 135 miljoner kronor i 2007 års prisnivå. För att den ska kunna byggas krävs en stor kommunal satsning men även extern finansiering skulle vara önskvärd.

Nu planeras en förprojektering av den nya kryssningskajen. Tekniska nämnden har begärt att få ett tilläggsanslag av kommunstyrelsen på 500.000 kronor.

Sidan uppdaterad: 8 april 2008
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?