BUN § 128

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35827

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 128
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 97 Rapporter
Au § 98 Vision Gotland 2025 – regionalt utvecklingsprogram RUP

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns