BUN § 131

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35824

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 131
Tack för det gångna verksamhetsåret

Tjänstgörande ordförande Anders Larsson (1:e vice ordf) framförde sitt tack till nämndens ledamöter och ersättare och till barn- och utbildningsförvaltningens personal för ett stort engagemang och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.

2:e vice ordförande Eric Martell framförde å övriga nämndledamöters vägnar sitt tack till ordföranden för ett gott och konstruktivt nämndarbete under det gångna verksamhetsåret.

Avslutningsvis tillönskades alla

En God Jul

och

Ett Gott Nytt År