2007-12-12, §§ 121-131

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35822

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-13
Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-16.30
Närvaro
Beslutande

c Anders Larsson, 1:e v ordf, ordf
c Inger Rosén, tjg ersättare
m Gunnel Pott, tjg ersättare §§ 121-129
fp Sven Bosarfve, tjg ersättare
c Jan Ekdahl
m Oskar Franke
m Eva Lindström
s Eric Martell
s  Andreas Persson, tjg ersättare
s Victor Larsson-Calmén, tjg ersättare
s Hanna Nyman
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin;  Per Westholm, sekreterare;  
Under §§ 121-125:  gymnasiechef Alf Nilsson
Under §§ 121-122 samt 125:  Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
Under §§ 121-123 samt 125:  Ekonomichef Elisabeth Österdahl
Under § 125: Resurschef Pelle Stenström
Under § 129: rektorerna Gitte Daun, Päivi Oliv,  Aina Blixt, Christer Söderström, Jerker Eneqvist, Anne Svensson, Inger Dahl, Jan Wahlén, Håkan Nilsson,  Nils-Göran Gottlander, Thomas EkholmP-O Sahlberg

För Lärarförbundet:  Gunnel Ahlgren;

För Lärarnas Riksförbund: ---