Kontakt

Tidsbokning/ Avbokning

Tel: 0498-26 85 40 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Frågor/ information (ej bokningsärenden)

 
Våra mottagningar
Visby
Brömsebroväg 8
621 42 Visby
Hitta hit

Hemse
Hemse vårdcentrum
Hagagatan 30
623 51 Hemse
Hitta hit

Slite
Slite vårdcentral
Storgatan 79
624 48 Slite
Hitta hit

Enhetschef

Tobias Johansson
tel: 0498-26 86 71
e-post: tobias.johansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Primärvårdens Sjukgymnastmottagning!

På grund av Covid-19 så följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På grund av pandemin i Covid-19 kan vi behöva boka om din planerade kontakt med kort varsel.

 

Om du har förkylningssymptom som t ex ont i halsen, feber, hosta eller snuva, även lindriga vill vi uppmana dig att stanna hemma. Vi vill då att du tar kontakt via telefon med den vårdinrättning du är bokad till. Du ska ha varit utan sjukdomssymptom i 48 timmar innan planerat besök.

Avboka alltid besöket om du inte avser komma.

 

Vi ser gärna att du tar med CE-märkt munskydd och att du bär detta vid ditt planerade besök i sjukvården.

Viktigt med vård när du behöver

Det är viktigt att vi får möjlighet att ge dig den vård du behöver. Du ska därför söka vård som vanligt när du tror att du behöver det

 

 

Vill du komma i kontakt med en sjukgymnast eller fysioterapeut kontakta oss gärna via e-tjänster/vårdkontakter 1177 eller via telefon 0498-268540.

Hos oss arbetar 17 sjukgymnaster/fysioterapeuter och 3 rehabassistenter.

Första kontakten bokas i form av en telefonbedömning med en sjukgymnast/fysioterapeut. Förbered dig på att du eventuell kommer att få utföra vissa rörelser under samtalet. Var på en plats med god internettäckning, där du kan prata ostört. 

Fysioterapeut som genomför bedömning via telefon

 Vi finns på tre ställen på Gotland:

 •     Visby, Korpen Brömsebroväg 8
 •     Slite vårdcentral, Storgatan 79
 •     Hemse Vårdcentral, Hagagatan 30

 

Vi tar emot dig från 7 år och uppåt. Du behöver ingen remiss för att få kontakt med oss.  Vi gör en individuell bedömning av dina besvär och sedan planerar vi tillsammans eventuell behandling individuellt eller i grupp.

Du kan kontakta oss för

 • Besvär från muskler och leder
 • Rehabilitering efter idrottsskador, frakturer och ortopediska/kirurgiska operationer
 • Neurologiska besvär
 • Sviter efter genomgången Covid-19
 • Råd och inspiration till anpassad fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept (FaR)

Gruppverksamhet

 • Artrosskola för dig med artros i knän, höfter eller hand. 
 • Hjärtsviktsträning.
 • Bassängträning för gravida
 • Gravidinformation
 • Basal Kroppskännedom (BK)
 • Träningsgrupp för ungdomar

Vår gruppverksamhet är nu på grund av pågående Corona-pandemi inställd.

Även semestertider kan påverka gruppverksamheten.

Vi har en bred kompetens inom mottagningen med vidareutbildning inom

 

Ortopedisk manuell terapi OMT steg 1-3

McKenzie metoden, MDT A-E samt Examen i MDT

Specialister enligt fysioterapeuternas specialistförordning inom Primärvård och Idrottsmedicin

Basal Kroppskännedom, BK, A-E

Instruktörer i artrosskola enligt BOA

Lymfterapeuter

Hjärtsvikt

Hitta direkt