Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Lisa Bratt
Kommunikatör
Telefon: 073-765 81 85
E-post: lisa.bratt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ska du bygga nytt? - Bygg ett passivhus

Vad är ett passivhus?

Ett passivhus är ett hus med så god isolering/energiteknik att det räcker med värmen från de boende och värme från hushållsapparater för att få en komfortabel innetemperatur. Det som återstår är hushållets elförbrukning samt uppvärmning av varmvattnet. I vissa delar av Sverige kan det även behövas extra tillskottsvärme de kallaste dagarna och nätterna på året.

Bättre isolering är ett av skälen till att huset inte behöver så mycket tillskottsvärme.

Ett passivhus är egentligen inget konstigt. Ingen ny teknik eller material krävs, det är bara att tillämpa de bästa lösningarna som finns idag. Det viktigaste är att minimera värmeläckaget. Detta görs med extra isolering i tak, väggar och grund. Dörrar och fönster ska ha låga U-värden. Ju lägre U-värde desto mindre värmeläckage genom husets klimatskal. Den tjocka isoleringen ger också en bieffekt, huset blir bättre ljudisolerat.

Återuppvärm ventilationsluften

En annan viktig del är värmeväxlaren som återvinner värmen från ventilationsluften. Den varma frånluften värmer upp den inkomna friskluften. Värmen från hushållets apparater och de boende själva bidrar till att hålla huset varmt.

Ett alternativ är solfångare som värmer varmvattnet under sommarhalvåret. Dessa måste kompletteras med något annat under vinterhalvåret, t.ex biobränsle med pellets eller braskamin. Du kan i nya småhus få bidrag för solvärme och om du använder bioenergi.

Intresset för passivhus ökar i takt med stigande energipriser
Flera hus bygg nu med den principen och även offentliga lokaler byggs. I Tyskland har man flera hus som är passiva än i Sverige.

Vanliga frågor om passivhus

Blir det inte väldigt dyrt  att bygga ett passivhus?

Inte på sikt, när husfabrikanterna "lärt" sig bygga på detta sätt. Det är en del utvecklingsarbete som kostar extra. Det innebär extra kostnad för isolering, men samtidigt behövs ingen vattenburen framledning av värmen med radiatorer eller golvvärme.

Skulle det ändå bli dyrare tjänar man in det med mycket låga driftskostnader.

Är det inte risk för sjuka hus om man bygger ett väldigt tätt isolerat hus?

Inte om man gör rätt. På 70-talet isolerade och tätade man sina hus som i många fall ledde till fukt- och mögelproblem. Problemet kan uppstå när varm och fuktig inomhusluft vandrar genom väggkonstruktionen.

När luften kommer längre ut i väggen och blir nedkyld fälls fukten ut. Om detta sker i organiskt material kan mögel uppstå. För att förhindra detta sätts ett absolut tätt skikt upp som hindrar fukt att passera genom husets klimatskal.

Att huset är tätt betyder inte att det är dåligt ventilerat, tvärtom eftersom huset har mekanisk ventilation. Däremot är det väldigt viktigt att alla material som används vid bygget är torra från byggstart och hålls torra under hela byggprocessen.