Kontakt

Kontaktuppgifter till mottagningar och vårdavdelningar finns på 1177 Vårdguiden

Länk till 1177 Vårdguiden

Visby lasarett

Besöksadress: S:t Göransgatan 5, 621 55 Visby
Postadress: Visby lasarett, 621 84 Visby
Telefon: 0498-26 90 00 (växel)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Visby lasarett

Besöksförbudet har hävts på vårdavdelningarna och psykiatrins heldygnsvård

Det är viktigt att besökare tänker på att:
  • Inte besöka sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använda handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
Använd munskydd vid mottagningsbesök i vården

Du som till exempel ska besöka en mottagning på vårdcentral eller på Visby lasarett uppmanas att ta med eget munskydd och använda det när du är i en vårdsituation. Med det menar vi att bör ha ditt munskydd på under ditt mottagningsbesök, inklusive blodprovstagning, röntgen med mera. Detta som ett led i att minska risken för smittspridning.

Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.

Så söker du vård på Gotland

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden)

Om lasarettet

Visby lasarett är ett modernt akutsjukhus. Här finns i stort sett alla specialiteter som medicin, kirurgi, kardiologi, infektion, ögon, öron, barn, förlossning, gyn, ortopedi, operation, intensivvård, psykiatri med mera.

Vid behov av akut vård på fastlandet finns en transportorganisation med helikopter.

Aktuellt

Hitta direkt