Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om Vårdval Gotland

Vilka har rätt till en distriktsläkare?
Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Kan jag byta läkare?
Ja. Vill Du byta distriktsläkare vänder Du dig till den vårdcentral och distriktsläkare Du vill byta till. Hämta blanketten på närmaste vårdcentral eller hämta blanketten här. Du kan byta vårdcentral och/eller läkare så ofta du vill.

Ibland kan det vara fulltecknat
Varje distriktsläkare ansvarar för ett begränsat antal personer. Vårdcentralen tar emot dig snarast och allra senast inom tre månader från att du skrivit under och lämnat in blanketten.

När får jag svar på om jag får den läkare eller vårdcentral jag vill gå till?
Målsättningen är att du skall få svar så fort det finns plats till den läkare eller vårdcentral du vill gå till.

Jag ska flytta inom Gotland. Vad händer med min läkarkontakt?
Du behåller din distriktsläkare. Vill Du byta till en läkare närmare din nya adress måste Du själv anmäla byte av läkare.

Jag är nyinflyttad till Gotland, vilken läkare kan jag gå till?
Som nyinflyttad får du ett brev hem till dig med information om hur du går till väga för att välja en läkare och/eller vårdcentral. Brev till nyinflyttade skickas ut vid varje månadsskifte.

Jag har flera frågor...
Ring en ut av Vårdval Gotlands vårdcentraler.