Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Lisa Bratt
Kommunikatör
Telefon: 073-765 81 85
E-post: lisa.bratt@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och bidrag att söka

Som privatperson går det att få stöd till en solcellsanläggning, lagring och elcertifikat vid produktion av förnybar el. Det går också att använda ROT-avdraget till energiåtgärder. Företag kan inte utnyttja ROT-avdraget, men har däremot fler stöd att söka inom energiområdet.

Privatpersoner och företag som vill sätta upp solceller kan söka stöd. Stödet är på 30 % av hela installationskostnaden. Det är Länsstyrelsen i respektive län som tar emot ansökningarna.

Väntetiden för att få ett besked om stöd har hittills varit lång, mer på väg att kortas. Det senaste året har regeringen skjutit till mer medel till solcellsstödet, vilket troligtvis ska underlätta handläggningstiderna. För mer information läs mer om solcellsstödet längre ned.

Både privatpersoner och företag kan få elcertifikat för förnybar elproduktion, läs hur du ansöker om certifikat nedan.

Stöd till små och medelstora företag inom energiområdet.

För små och medelstora företag, SMF, finns det flera olika stöd att söka, bland annat: 

 

Energikartläggningsstödet

Är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Företaget kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

 

Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.

 

Övriga stöd att söka för företag