Kontakt

Anna Bäckstäde
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0498-26 91 76
E-post: anna.backstade@gotland.se

Magnus Jennerholm
Energicoach
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd och bidrag att söka

Det finns olika finansiella stöd som både privatpersoner och företag kan ansöka om för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning.

 

Solcellsstödet

Länsstyrelsen i respektive län tillhandahåller ett finansiellt stöd som privatpersoner och företag som vill sätta upp solceller kan söka. Stödet är på 20 procent av hela installationskostnaden och ansökan skickas in via Boverket.


Det har kommit in många ansökningar och kön är relativt lång, men det är fortfarande möjligt att söka stödet. För företag ska en ansökan skickas in innan installationen startar och för övriga sökanden behöver ansökan vara inne inom sex månader från att projektet påbörjats.

Mer information om Solcellsstödet

Elcertifikat

Både privatpersoner och företag som producerar egen el från solceller kan få elcertifikat, som bidrar till att det blir mer lönsamt att producera förnybar el. För varje megawattimme (MWh) förnybar el som produceras kan man få ett elcertifikat av staten, som sedan säljs på den öppna marknaden.

Mer information om Elcertifikat

Stöd för energilagring

Privatpersoner kan ansöka om stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Energikartläggningsstödet

Energikartläggningsstödet vänder sig till små och medelstora företag, SMF, och är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning. Energikartläggningen genomförs oftast av en extern konsult och ger ett nuläge över energianvändningen i verksamheten samt förslag på energieffektiviserande åtgärder. Företaget kan maximalt få 50 000 kronor i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Sista ansökningsdatum är 30 april 2020.

Mer information om Energikartläggningsstödet

Klimatklivet

Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet vänder sig till lokala och regionala investeringar som bidrar till största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att minska utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Ansökan är öppen under tre perioder 2020; 10 februari–10 mars, 5–28 maj och 31 augusti–24 september. Exempelvis kan ansökan beröra konvertering från oljepanna till förnybart alternativ.

Mer information om Klimatklivet