§ 264 Kommunfullmäktige. Ny ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35222
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 264
Kommunfullmäktige. Ny ersättare

- Länsstyrelsen 2007-10-12

Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett:

Lena Eneqvist (s), Stånga, som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Wetterlund (s), som tidigare befriats från uppdraget.

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.