§ 272 Utredning om nämnd för vuxnas utveckling, lärande och arbete

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35214
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 272
Utredning om nämnd för vuxnas utveckling, lärande och arbete

KS2005/0074-10
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 289
- (Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 156)
- Styrgruppen för inrättande av nämnd för vuxnas lärande 2007-06-20

Styrgruppen för ”vuxnas utveckling, lärande och arbete” har föreslagit att starten för den nya nämnden inte ska verkställas utan att nämnden ska upplösas. Detta har föranletts av statliga förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. De frågeställ­ningar som fortfarande är aktuella föreslås bli beaktade i de av budgetberedningen tillsatta utredningarna ”Arbetsmarknadspolitik i Gotlands kommun” och ”Utredning kring vuxenutbildning, lärcentra m.m.”

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Nämnden för vuxnas lärande, som saknar reglerat verksamhetsområde och aldrig trätt i funktion, ska upphöra och uppdragen för de i nämnden förtroende­valda återkallas, allt med omedelbar verkan.