§ 274 Sammanträdesdagar 2008

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35212
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 274
Sammanträdesdagar 2008

- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 319

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige inför 2008: 18 februari, 17 mars, 21 april, 23 juni, 15 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

Kommunfullmäktiges presidium har dock föreslagit att kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 18 juni 2007 i stället för 23 juni. I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige sammanträder under 2008:
    18 februari, 17 mars, 21 april, 18 juni, 15 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.