§ 277 Medborgarförslag. Inrättande av ungdomsfullmäktige

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35209
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 277
Medborgarförslag. Inrättande av ungdomsfullmäktige

KS2007/0061-10
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, 312
- Medborgarförslag 2007-02-01
- Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-28, § 67
- Ledningskontoret 2007-10-08

I ett medborgarförslag har Johan Borre föreslagit att ett ungdomsfullmäktige ska införas. Detta ska vara rådgivande men även ha egna medel till sitt förfogande för projekt m.m.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt förslag till remissvar pekat på att man sedan 2002 inom ramen för IDA har arbetat med ungdomars möjlighet till inflytande. Ett ungdomsparlament genomförs årligen med ungdomar från alla skolor på ön som inbjuds att delta. Även ett ungdomsråd som haft egna medel till sitt förfogande har funnits. Formerna för detta råd ses nu över.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med kultur- och fritidsnämndens yttrande. Detta har även blivit kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

­Anföranden:

Anföranden hölls av Matias Lundström (mp),Lena Celion (m) och Christer Engelhardt (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med kultur- och fritidsnämndens yttrande.