§ 280 Anmälan av beslutade medborgarförslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35206
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 280
Anmälan av beslutade medborgarförslag

- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 179 och 2007-09-03, § 213

Kommunfullmäktige har tidigare delegerat de nedan förtecknade medborgarför­slagen till berörd nämnd för beslut. Efter fattat beslut har de återgått till kommun­fullmäktige för kännedom.

  • Lotta Engströms medborgarförslag om att låta arkitekter tävla om förslag till ”utedass” som ska ställas längs strandpromenaden under sommaren. (inkom 2007-04-20, dnr KS 2007/0185-45)

  • Beslut i byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-10-09, § 392

  • Ola Olssons medborgarförslag om Kabel-TV och Internet för patienter på Visby lasarett. (inkom 2007-07-02, dnr KS 2007/0346-50)

  • Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-10-22, § 104

  • Lisbeth Nilssons medborgarförslag om äldreboende alternativt seniorboende i Vibble, Västerhejde (inkom 2007-08-26, dnr KS 2007/0327-25)

  • Beslut i social- och omsorgsnämnden 2007-10-31, § 112

  • ­Kommunfullmäktiges beslut

  • Anmälda medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till handlingarna.